Volkswagen Club Fest 2020 Application Form

07-08 March 2020 | Inter Expo Center Sofia

Условия за участниците на
VW Club Fest 2020

Здравейте фенове,

VW Club Fest 2020 ще се проведе в рамките на два дни на 7 и 8 март 2020 г. (събота и неделя). Традиционно домакин ще бъде Интер Експо Център София в зали №5 и №6.

Избраните участници ще трябва да предоставят автомобилите си за подреждане в залата в петък преди феста (6-ти март) и няма да могат да ги използват до края на феста - неделя вечерта. Точният час за представяне на автомобила ще бъде обявен за всеки автомобил допълнително. Силно препоръчително е присъствието на всеки собственик до своя автомобил в дните на феста - събота и неделя - така той ще може да се срещне с феновете и да разкаже за колата си. Извън работното време на феста, залата се заключва и е под охрана.

Участието във Volkswagen Club Fest е напълно безплатно! На участниците, които не са от София ще бъдат осигурени 2 нощувки (петък и събота), като срещу заплащане може да бъде осигурена нощувка и за придружител.

Всички участници на Volkswagen Club Fest 2020 ще бъдат поканени и на VW Meet and Greet Party, което ще се проведе в събота вечерта.

Един от участниците на VW Club Fest 2020 ще бъде подпомогнат от VWclub.bg да представи своя автомобил на Wörthersee 2020 - най-голямото VW събитие, което ще се проведе в Австрия, на едноименното езеро. Клубът ще съдейства за разходите по транспорта на автомобила до Австрия и билетите за вход на собственика му.

Ако желаете да представите своя автомобил, моля попълнете формата по-долу. Подборът ще бъде правен на база попълнени заявки от специално жури от организаторите.

Допустими автомобили:
Допускат се всички модели от марките на концерна Volkswagen AG (VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche и т.н.).


Срокът за кандидатстване е до: 21.02.2020 г.

Ще ви очакваме!

Форма за кандидатстване

Моля попълнете на кирилица, освен имена, които се изписват на латиница като например "Golf", "BBS" и т.н.

Формата се попълва лично от собственика на автомобила, с което той декларира съгласието си за участие, в случай, че бъде избран! Попълнената информация ще бъде използвана единствено и само от организатора и личните данни няма да се публикуват или разпространяват!

За допълнителни въпроси, можете да пишете на fest@vwclub.bg

Полетата със звездичка * са задължителни, а на стъпка 2 ще трябва да предоставите и поне 10 снимки.

Participants Application Conditions
VW Club Fest 2020

Hello VW Fans,

VW Club Fest 2020 will be a 2 day event that will take place on March 7th and 8th (Saturday - Sunday). Traditionally it will be hosted by Inter Expo Center Sofia, Halls 5 & 6.

Approved participants have to present their automobiles for the halls arrangement on Friday (March 6th) prior to the Fest and will not be able to use them until the end of the event on Sunday evening. The exact time for each automobile will be announced additionally to the owner. We strongly recommend to owners to be present by their automobiles throughout the entire event on Saturday and Sunday so that they can meet the visitors and provide additional information on the automobiles. Outside working hours of the event (in the evening and at night) the halls will be locked and under surveillance.

Participation in Volkswagen Club Fest is absolutely free! Participants, who are not from Sofia will be accomodated for free for 2 nights in a hotel (Friday and Saturday). Additional beds can also be booked for companions (additional guests pay for their beds).

All participants will be also invited to the exclusive VW Meet and Greet Party, which will take place on Saturday night.

One of the participants in VW Club Fest 2020 will be assisted to presentat their automobile at Wörthersee Treffen 2020: the greatest VW fan event which will be held in Austria, at the Wörthersee lake. Expenses on automobile transportation and entrance fee of the owner will be covered by VW Club BG.

If you wish to present your car, please fill in the form below. Selection will be made by a special committee, based on the received applications.


Еligible cars:
All models from brands from Volkswagen AG (VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, etc.) are eligible.


Application deadline is February 21st 2020

We are looking forward to meeting you!

Application Form

Please fill the form accurately in English, providing as much information as possible.

The form must be submitted personally by the automobile owner; thus he is declaring his consent for participation in case his automobile is elected. The submitted information will be used only by the organisation committee and personal data will not be published.

If you have questions, please send them to: fest@vwclub.bg


Fields with asterisk * are mandatory. On step 2 you will have to upload at least 10 pictures.