Volkswagen Club Fest 2021 Application Form

13-14 March 2021 | Inter Expo Center Sofia

Условия за участниците на
VW Club Fest 2021

Здравейте фенове,

VW Club Fest 2021 ще се проведе в рамките на два дни на 13 и 14 март 2021 г. (събота и неделя). Традиционно домакин ще бъде Интер Експо Център София.

ВАЖНО: При усложнена епидемична обстановка или по предписание на компетентните органи събитието може да бъде отложено за други дати!

Избраните участници ще трябва да предоставят автомобилите си за подреждане в залата в петък преди феста (12-ти март) и няма да могат да ги използват до края на феста - неделя вечерта. Точният час за представяне на автомобила ще бъде обявен за всеки автомобил допълнително. Силно препоръчително е присъствието на всеки собственик до своя автомобил в дните на феста - събота и неделя - така той ще може да се срещне с феновете и да разкаже за колата си. Извън работното време на феста, залата се заключва и е под охрана.

Участието във Volkswagen Club Fest е напълно безплатно! Всички участници на Volkswagen Club Fest 2021 ще бъдат поканени и на VW Meet and Greet Party, което ще се проведе в събота вечерта.

Моля всички участници да имат предвид, че с оглед ограничения бюджет тази година, клубът няма да има възможност да поема разходи за гориво и нощувки на собствениците на автомобилите, но може да съдейства за запазване на стая в хотел след предварителна заявка.

Ако желаете да представите своя автомобил, моля попълнете формата по-долу. Подборът ще бъде правен на база попълнени заявки от специално жури от организаторите.

Допустими автомобили:
Допускат се всички модели от марките на концерна Volkswagen AG (VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche и т.н.).


Срокът за кандидатстване е до: 28.02.2021 г.

Ще ви очакваме!

Форма за кандидатстване

Моля попълнете на кирилица, освен имена, които се изписват на латиница като например "Golf", "BBS" и т.н.

Формата се попълва лично от собственика на автомобила, с което той декларира съгласието си за участие, в случай, че бъде избран! Попълнената информация ще бъде използвана единствено и само от организатора и личните данни няма да се публикуват или разпространяват!

За допълнителни въпроси, можете да пишете на fest@vwclub.bg

Полетата със звездичка * са задължителни, а на стъпка 2 ще трябва да предоставите и поне 10 снимки.

Participants Application Conditions
VW Club Fest 2021

Hello VW Fans,

VW Club Fest 2021 will be a 2 day event that will take place on March 13 и 14(Saturday - Sunday). Traditionally it will be hosted by Inter Expo Center Sofia.

ATTENTION: If the COVID-19 situation worsens or there are orders from the respective authorities, the event might be postponed!

Approved participants have to present their automobiles for the halls arrangement on Friday (March 12th) prior to the Fest and will not be able to use them until the end of the event on Sunday evening. The exact time for each automobile will be announced additionally to the owner. We strongly recommend to owners to be present by their automobiles throughout the entire event on Saturday and Sunday so that they can meet the visitors and provide additional information on the automobiles. Outside working hours of the event (in the evening and at night) the halls will be locked and under surveillance.

Participation in Volkswagen Club Fest is absolutely free!

All participants will be also invited to the exclusive VW Meet and Greet Party, which will take place on Saturday night.

All participants should be notified that with respect to the limited budget this year, VW Club will not be able to cover the expenses for fuel and hotel rooms of the cr owners but will be able to assist with the hotel reservations upon request.

If you wish to present your car, please fill in the form below. Selection will be made by a special committee, based on the received applications.


Еligible cars:
All models from brands from Volkswagen AG (VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, etc.) are eligible.


Application deadline is February 28, 2021

We are looking forward to meeting you!

Application Form

Please fill the form accurately in English, providing as much information as possible.

The form must be submitted personally by the automobile owner; thus he is declaring his consent for participation in case his automobile is elected. The submitted information will be used only by the organisation committee and personal data will not be published.

If you have questions, please send them to: fest@vwclub.bg


Fields with asterisk * are mandatory. On step 2 you will have to upload at least 10 pictures.