Volkswagen Club Fest Car
17-18 March 2018 | Inter Expo Center Sofia

Условия за участниците на
VW Club Fest 2018

Здравейте фенове,

VW Club Fest 2018 ще се проведе на 17-ти и 18-ти март. Традиционно домакин ще бъде Интер Експо Център София в зали №5 и №6.

Избраните участници ще трябва да предоставят автомобилите си за подреждане в залата в петък преди феста и няма да могат да ги използват до края на феста - неделя вечерта. Точния час за представяне на автомобила ще бъде обявен за всеки автомобил допълнително. Силно препоръчително е присъствието на всеки собственик до своя автомобил в дните на феста - събота и неделя - така той ще може да се срещне с феновете и да даде повече информация за колата си. Извън работното време на феста, залата се заключва и е под охрана.

На участниците, които не са от София ще бъдат осигурени 2 нощувки (петък и събота), както и подпомагане за транспорт на автомобила до София и обратно по 0.10 лв/км.

Голямата награда за един от участниците на VW Club Fest 2018 ще бъде представяне на неговия автомобил на Wörthersee 2018 - най-голямото VW събитие, което ще се проведе в Австрия, на едноименното езеро. Клубът ще съдейства за разходите по транспорта на автомобила до Австрия и билетите за вход на собственика му.

Ако желаете да представите своя автомобил, моля попълнете формата по-долу. Подборът ще бъде правен на база попълнени заявки от специално жури от организаторите.

Допустими автомобили:
Допускат се всички модели от марките на концерна Volkswagen AG (VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche и т.н.).


Допускат се до участие само автомобили, които до момента не са участвали на Volkswagen Club Fest, с изключение на автомобили, които са претърпели коренна промяна/модификация от предишното им представяне на феста.

Срокът за кандидатстване е до: 09.03.2018 г.

Ще ви очакваме!

Форма за кандидатстване

Моля попълнете на кирилица, освен имена, които се изписват на латиница като например "Golf", "BBS" и т.н.

Формата се попълва лично от собственика на автомобила, с което той декларира съгласието си за участие, в случай, че бъде избран! Попълнената информация ще бъде използвана единствено и само от организатора и личните данни няма да се публикуват!

За допълнителни въпроси, можете да пишете на fest@vwclub.bg

Полетата със звездичка * са задължителни, а на стъпка 2 ще трябва да предоставите и поне 10 снимки.

Participants Application Conditions
VW Club Fest 2018

Hello VW Fans,

VW Club Fest 2018 will take place on March 17th and 18th. Traditionally it will be hosted by Inter Expo Center Sofia, Halls 5 & 6.

Approved participants have to present their automobiles for the halls arrangement on Friday prior to the Fest and will not be able to use them until the end of the event on Sunday evening. The exact time for each automobile will be announced additionally to the owner. We strongly recommend to owners to be present by their automobiles throughout the entire event on Saturday and Sunday so that they can meet the visitors and provide additional information on the automobiles. Outside working hours of the event (in the evening and at night) the halls will be locked and under surveillance.

Participants, who are not from Sofia will be accomodated for free for 2 nights in hotel (Friday and Saturday), as well as support for transportation of the car - 0.05 Euro/km travelled.

The big prize for one of the VW Club Fest 2018 participants will be the presentation of their automobile at Wörthersee Treffen 2018: the greatest VW fan event which will be held in Austria, at the Wörthersee lake. Expenses on automobile transportation and entrance fee of the owner will be covered by VW Club BG.

If you wish to present your car, please fill in the form below. Selection will be made by a special committee, based on the received applications.


Еligible cars:
All models from brands from Volkswagen AG (VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, etc.) are eligible.


Participation is possible only for cars that haven't participated in Volkswagen Club Fest before, except cars that have been significantly changed/modified, since their last presentation at the fest.


Application deadline is March 9th 2018

We are looking forward to meeting you!

Application Form

Please fill the form accurately in English, providing as much information as possible.

The form must be submitted personally by the automobile owner; thus he is declaring his consent for participation in case his automobile is elected. The submitted information will be used only by the organisation committee and personal data will not be published.

If you have questions, please send them to: fest@vwclub.bg


Fields with asterisk * are mandatory. On step 2 you will have to upload at least 10 pictures.