Volkswagen Club Fest 2019 Application Form

10-11-12 May 2019 | Inter Expo Center Sofia

Условия за участниците на
VW Club Fest 2019

Здравейте фенове,

Юбилейният 10-ти VW Club Fest 2019 ще се проведе в рамките на три дни на 10-ти, 11-ти и 12-ти май (петък-неделя). Традиционно домакин ще бъде Интер Експо Център София в зали №5 и №6.

Избраните участници ще трябва да предоставят автомобилите си за подреждане в залата в четвъртък преди феста (9-ти май) и няма да могат да ги използват до края на феста - неделя вечерта. Точният час за представяне на автомобила ще бъде обявен за всеки автомобил допълнително. Силно препоръчително е присъствието на всеки собственик до своя автомобил в дните на феста - петък, събота и неделя - така той ще може да се срещне с феновете и да даде повече информация за колата си. Извън работното време на феста, залата се заключва и е под охрана.

На участниците, които не са от София ще бъдат осигурени 3 нощувки (четвъртък, петък и събота), както и подпомагане за транспорт на автомобила до София и обратно по 0.10 лв/км.

Един от участниците на VW Club Fest 2019 ще бъде подпомогнат от VWclub.bg да представи своя автомобил на Wörthersee 2019 - най-голямото VW събитие, което ще се проведе в Австрия, на едноименното езеро. Клубът ще съдейства за разходите по транспорта на автомобила до Австрия и билетите за вход на собственика му.

Ако желаете да представите своя автомобил, моля попълнете формата по-долу. Подборът ще бъде правен на база попълнени заявки от специално жури от организаторите.

Допустими автомобили:
Допускат се всички модели от марките на концерна Volkswagen AG (VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche и т.н.).


Автомобили, които вече са участвали в предишни издания също са добре дошли на десетия, юбилеен фест!

Срокът за кандидатстване е до: 15.04.2019 г.

Ще ви очакваме!

Форма за кандидатстване

Моля попълнете на кирилица, освен имена, които се изписват на латиница като например "Golf", "BBS" и т.н.

Формата се попълва лично от собственика на автомобила, с което той декларира съгласието си за участие, в случай, че бъде избран! Попълнената информация ще бъде използвана единствено и само от организатора и личните данни няма да се публикуват!

За допълнителни въпроси, можете да пишете на fest@vwclub.bg

Полетата със звездичка * са задължителни, а на стъпка 2 ще трябва да предоставите и поне 10 снимки.

Participants Application Conditions
VW Club Fest 2019

Hello VW Fans,

The 10th Anniversary VW Club Fest 2019 will be a 3 day event that will take place on May 10th, 11th and 12th (Friday-Sunday). Traditionally it will be hosted by Inter Expo Center Sofia, Halls 5 & 6.

Approved participants have to present their automobiles for the halls arrangement on Thursday (May 9th) prior to the Fest and will not be able to use them until the end of the event on Sunday evening. The exact time for each automobile will be announced additionally to the owner. We strongly recommend to owners to be present by their automobiles throughout the entire event on Friday, Saturday and Sunday so that they can meet the visitors and provide additional information on the automobiles. Outside working hours of the event (in the evening and at night) the halls will be locked and under surveillance.

Participants, who are not from Sofia will be accomodated for free for 3 nights in a hotel (Thursday, Friday and Saturday), as well as supported for transportation of the car - 0.05 Euro/km travelled.

One of the participants in VW Club Fest 2019 will be assisted to presentat their automobile at Wörthersee Treffen 2019: the greatest VW fan event which will be held in Austria, at the Wörthersee lake. Expenses on automobile transportation and entrance fee of the owner will be covered by VW Club BG.

If you wish to present your car, please fill in the form below. Selection will be made by a special committee, based on the received applications.


Еligible cars:
All models from brands from Volkswagen AG (VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche, etc.) are eligible.


Cars that have already participated at the event before are also welcome at the 10th Annyversary VW Club Fest!

Application deadline is April 15th 2019

We are looking forward to meeting you!

Application Form

Please fill the form accurately in English, providing as much information as possible.

The form must be submitted personally by the automobile owner; thus he is declaring his consent for participation in case his automobile is elected. The submitted information will be used only by the organisation committee and personal data will not be published.

If you have questions, please send them to: fest@vwclub.bg


Fields with asterisk * are mandatory. On step 2 you will have to upload at least 10 pictures.